Me: “what is it?”
Kai: “google it.”
Me: “is it safe?”
Kai: “probably.”
…..
Me: “EW!”
Kai: “oops.”